วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต) ไม่ได้ไปต่อ

วิชญาพร เบ็ญจมินทร์ (เนิ๊ต) ไม่ได้ไปต่อในรอบที่สองเพราะมีคะแนนสะสมน้อยที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น