วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างวิธีการสมัคร


                                   ตัวอย่างวิธีการสมัคร

                                 “วัยรุ่นวัยใส รุ่น5”

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….ชื่อเล่น…………………………………….
เกิดวันที่…………………………………………………………….อายุ……………การศึกษาชั้น……../………..
แผนการศึกษา…………………………………………………………………………..โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ชื่อเฟชบุ๊ก……………………………………………………………………………..ลิงค์………………………………………………..
รุ่นพี่วัยรุ่นวัยใสที่ชอบ………………………………………………………………………………………………………………………….
สิ่งที่บอกกับกองการประกวด……………………………………………………………………………………………………………
งานอดิเรก……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุการณ์ที่น่าจดจำ………………………………………………………………………………………………………………………….
สีที่ชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อาหารที่ชอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
อาจารย์ที่ชอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิชาที่ชอบเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………….
อธิบายความเป็นตัวเอง…………………………………………………………………………………………………………………..
 ข้าพเจ้ายอมรับในข้อมูลที่เป็นจริงและระเบียบและกติกาการสมัคร
ต่อไปนี้จะเรียกผู้สมัครว่า ผู้เข้าประกวด  ถ้าได้เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายของรายการวัยรุ่นรุ่นวัยใส รุ่น5 เรียกผู้สมัครว่า ผู้เข้าแข่งขัน (สมัครในระบบที่ให้ไว้เท่านั้นข้อมูลไม่ครบถือว่าสละสิทธิ)

                                                                                            ด้วยความยินดียิ่ง
ผู้บริหารเครือ N.S member

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น